Aksel Bernhoft

Seniorforsker, veterinær/toksikolog, fôrtrygghetsansvarlig

Skills and Expertise
Toksikologi
Mobile
+47 93266995
E-mail
aksel.bernhoft@vetinst.no

Forskningsprosjekter

Rottegifter hos rovpattedyr

Veterinærinstituttet analyserer leverprøver fra et utvalg ulver, rødrever, fjellrever, gauper, jerver, villminker og grevlinger for konsentrasjon av rottegifter (antikoagulanter). Utvalgskriteriene for de ulike artene av rovpattedyr er variasjon i næringsvalg, geografi, plassering i næringsskjeden (trofisk nivå) og tilgang på prøvemateriale (lever).

Prosjektperiode
2016 - 2017
Område
Vilthelse, Toksiske metaller og sporelementer, Dyrevelferd

Blybelastning hos norske svaner

Blyforgiftning av svaner er godt dokumentert internasjonalt og Veterinærinstituttet har ved obduksjon av selvdøde fugler diagnostisert blyforgiftning på en rekke knoppsvaner og sangsvaner de siste tiårene. Det finnes derimot ingen store, vitenskapelige studier over blybelastningen for norske svaner de siste 20 årene.

Prosjektperiode
2015 - 2018
Område
Vilthelse, Toksiske metaller og sporelementer, DyrevelferdPatologi, Toksiske metaller og sporelementer, Vilthelse

Mykotoksiner og sopp i den norske griseindustrien – konsekvenser for helse og velferd og mulige tiltak

Målet med prosjektet er å bidra til ny kunnskap om betydningen av trichothecener og andre mykotoksiner på svinehelse og dermed generere viktig kunnskap som er nødvendig for å kunne gjøre tiltak som forbedrer situasjonen.
Prosjektperiode
2013 - 2017
Område
Vilthelse, Toksiske metaller og sporelementer, DyrevelferdPatologi, Toksiske metaller og sporelementer, VilthelseDyrevelferd, Fôrtrygghet, Husdyrhelse, Mykologi, Mykotoksiner